Tien handreikingen om je ware potentieel te onthullen

Posted by on nov 13, 2015 in Agenda

Loslaten van vaststaande ideeën over wat waar en wat niet waar is. 

De gedachten die de hele dag door je hoofd gaan, bepalen wie je denkt dat je bent, wie anderen in jouw ogen zijn en waar het voor jou in het leven om gaat. Ze worden gevormd door alles wat jij persoonlijk hebt meegemaakt en door het gedachtegoed waarmee onze cultuur en samenleving doordrenkt is. Je identiteitsbesef komt voort uit een collectieve conditionering die ongelofelijk ver en diep reikt. Wees bereid om te ontdekken dat allerlei zaken die jij voor ‘waar’ hebt aangenomen wellicht veel minder waar zijn dan je dacht, of zelfs helemaal niet waar. Herken je bijvoorbeeld de volgende overtuigingen: ‘Als ik harder werk, meer mijn best doe, is mijn kans op succes groter’ en: ‘Als ik succesvoller ben, zal ik gelukkiger zijn’? Onderzoek je eigen overtuigingen en stel ze ter discussie. Realiseer je dat er niet zoiets als ‘de waarheid’ bestaat. Stel je zo open mogelijk op. Wat is waar voor jou? Wat wil jij dat waar is?

 

Beoefenen van meditatie en/of mindfulnes

We zien wat we verwachten te zien, binnen de kaders van de realiteit zoals wij ons die voorstellen. Waarnemings- en aandachtsoefeningen helpen je om je zintuigen te scherpen, meer en helderder waar te nemen en je minder sterk te identificeren met gedachten en concepten. In plaats daarvan ga je het leven meer en meer als een continue stroom ervaren, je leeft minder in je hoofd en meer in het moment. Je gaat voelen en ervaren hoe alles en iedereen met elkaar verbonden is.

 

Bereid zijn om alles te ervaren wat er in je leeft en wat aangeraakt wordt door wat er op je pad komt, ook ‘negatieve’ gevoelens en gedachten

Als je voelt en ervaart, zonder oordeel, dan is er gewoon wat er is. Dan komt aandacht vrij. Hoe meer oud zeer je los kunt laten, hoe meer beperkingen en belemmeringen je in jezelf oplost, des te vrijer kun je beschikken over je aandacht. Je kunt hem richten op wat jij zou willen ervaren en creëren. Je wordt een resonantieveld waarin je de juiste omstandigheden en de juiste mensen op het juiste moment naar je toetrekt om je doelen, in co-creatie met het universum, te realiseren.

 

Jezelf vragen stellen als: Wie ben ik echt? Wat is echt belangrijk voor mij?

Wat is mijn diepste verlangen? Hoe zou ik de tijd die mij nog rest hier op aarde willen gebruiken? Wat zou ik dan doen of juist niet meer doen? En vanuit een groter perspectief: Wat wil er gebeuren? Hoe kan ik optimaal dienstbaar zijn aan de wereld om me heen? Wat zou ‘liefde’ nu doen? Wees bereid om buiten je comfortzone te treden, zekerheden los te laten en je niet door angst, maar door authentieke verlangens te laten leiden. Dan ontwikkel je je volle potentieel, je leeft je bestemming!

 

Leren leven in onzekerheid, in niet-weten

Geef je over aan het leven zoals het zich ontvouwt. Onderzoek het idee dat er zoiets als een vastomlijnd en vaststaand ‘ik’ bestaat. Kijk of je in plaats daarvan kunt leven vanuit een breder (kwantum)perspectief, waarin we allemaal deel uitmaken van één pulserend energieveld. Dan kan het onophoudelijke gekwebbel dat het zelfgevoel van een afgescheiden ‘ik’ in stand houdt naar de achtergrond verschuiven. Je wordt een open kanaal voor universele intelligentie en kunt je laten meevoeren op de stroom van het leven. Je wordt een uitdrukking van Liefde.

 

Het loslaten van ‘moetens’

Als je alle ideeën over wie je zou moeten zijn, wat je zou moeten doen, kunt herformuleren in termen van ‘ik wil’ en ‘ik kan’, raak je meer afgestemd op wie jij echt bent. ‘Moetens’ zitten in je hoofd en kunnen diep verankerd zijn in je systeem. Maar je moet niets. Je hoeft niet aan een of ander ideaal te voldoen. Je hoeft je niet anders voor te doen dan je bent. Je kunt kiezen wie je wilt zijn.

 

Een crisis als een kans zien om te groeien

Niemand zit te wachten op een crisis in zijn leven, maar als hij komt, zie hem dan als een geweldige kans om een vrijer en liefdevoller mens te worden. Zie hem als genade in vermomming. Wees niet bang voor mislukking, voor falen, afwijzing, verlies. Juist als je het gevoel hebt dat je wereld volledig is ingestort, opent zich een deur naar een groter bewustzijn.

 

Je openstellen voor het onverwachte, voor plotselinge inzichten en ogenschijnlijke toevalligheden (synchroniciteit)

De antwoorden op levensvragen zitten niet in je hoofd, ze bevinden zich in het veld van universele intelligentie. Je kunt er op elk moment, overal en op alle mogelijke manieren op afstemmen. Gebruik de natuur als bron van inspiratie, leer van je dromen, laat je creativiteit stromen, verbind je open en oprecht met anderen, luister naar wat je lichaam je te zeggen heeft, luister naar de stem van je hart.

 

Elk moment als een nieuw begin zien

Elk moment heb je opnieuw de keus, om aandacht vrij te maken, om je aandacht te richten waar jij hem op wilt richten, om te creëren wat jij wilt ervaren, in afstemming met het grote geheel. Zo baan je je eigen weg in het veld van onbegrensde mogelijkheden.

 

Lief en mild zijn voor jezelf, geduld hebben met jezelf

Behandel jezelf net zoals je graag door anderen behandeld zou willen worden. Heb compassie voor jezelf, laat negatieve oordelen los – wat er ook is, het is ok – dan word je vanzelf een bron van compassie, inspiratie en liefde voor anderen.