Teamtraining in de natuur

Teamtraining op maat in de natuur

Door natuurlijke invloeden steeds meer de ruimte te geven, kan in de uiterwaarden van de rivier de Waal op veel plekken een prachtige natuurlijke omgeving ontstaan met een rijke diversiteit aan planten en dieren. Deze omgeving vormt een fantastische leerschool en inspiratiebron voor team- en organisatieontwikkeling.

 

Leren van de natuur, in de natuur

De natuur zit vol waardevolle patronen en wetmatigheden. Patronen die ons een nieuw perspectief geven op onze eigen wijze van organiseren, communiceren en functioneren. De natuur vormt één groot netwerk van cyclische processen, alles hangt met alles samen. Niets van waarde gaat verloren in de natuur, de natuur kent geen afval. Er is voortdurend sprake van dynamiek en verandering – seizoenen, getijden, het ritme van dag en nacht. Kleine veranderingen kunnen grote consequenties hebben: Een vleugelslag van een vlinder in de Amazone kan een tornado veroorzaken in Florida. Veerkrachtige ecosystemen bewegen mee met deze veranderingen.

 

Van egosysteem naar ecosysteem

Net als de natuur worden ook wij uitgedaagd om veerkrachtig te zijn en om bij veranderende omstandigheden een weg te vinden naar een nieuw systeem met evenwicht. Dergelijke processen vragen tijd, aandacht, energie. Het vraagt om blijvend investeren in relaties en diversiteit. Het doet een beroep op het loslaten van controle en het vermogen om nieuwe vormen organisch te laten ontstaan. Daarbij is niet alleen het WAT belangrijk (doelen, resultaten), maar ook het HOE (de manier waarop doelen en resultaten nagestreefd worden). In de natuur zijn relaties vaak vruchtbaar voor beide partijen, er is grote onderlinge afhankelijkheid, zonder nauwe samenwerking kan een ecosysteem geen stand houden.

In de natuur is ook sprake van koplopers, pioniers, die de weg vrij maken voor andere soorten om zich te vestigen. En in de natuur wordt voortdurend een beroep gedaan op het vermogen om om te gaan met het onverwachte. Het is voor dieren van levensbelang om veranderingen in de omgeving waar te nemen, het vraagt een grote alertheid en optimaal gebruik van zintuigen.

 

Vormen en functies

Organisatievormen in de natuur worden bepaald door de functie van de groep. De vorm volgt de functie: samen op jacht gaan vraagt een andere organisatievorm dan samen een dam bouwen. Een zwerm is een andere organisatievorm dan een kudde of een mierennest. Elke vorm kent specifieke manieren van communicatie en gedragsregels.

Zo vormt de natuur een prachtige leerschool en spiegel!

 

Informatie

Neem voor meer informatie over een teamtraining op maat of het maken van een afspraak, contact op met info@doenvanuitzijn.nl of bel 06-23454600.