Re-integratie

IRO

Veel ervaring heb ik met het begeleiden van mensen die een re-integratietraject in het kader van een IRO (op basis van een Individuele Re-integratie Overeenkomst met het UWV) hebben doorlopen. De resultaten daarmee zijn zeer positief.
In een klanttevredenheidsonderzoek drukten de deelnemers hun waardering voor de begeleiding uit met een 8,7.  Als belangrijkste redenen werden vooral de zorgvuldige, professionele en persoonlijke begeleiding genoemd over het hele traject, beginnend bij bewustwording, gevolgd door concreet te ondernemen stappen en de geboden praktische ondersteuning daarbij.

 

Spoor 2

Daarnaast bied ik re-integratietrajecten aan in opdracht van gemeenten en werkgevers. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter wordt een dergelijk traject vergoed door de werkgever (re-integratie spoor 2). In alle gevallen bied ik maatwerk.

 

Kennismaking en intake

Tijdens een kennismakings- en intakegesprek brengen we in kaart wat jouw wensen zijn op het gebied van werk en t.a.v. het re-integratietraject.
Vragen als:  Wat geeft jou energie?  Wanneer ben jij in je element?  Wat wil je echt? Wat heb jij nodig om succesvol te zijn? Welke beperkingen ervaar jij daarbij op dit moment? Welke mogelijkheden zie jij? vormen daarbij een goede leidraad.

 

Trajectplan

Vervolgens maken we een trajectplan, met afspraken over het re-integratietraject, waarin ik je ondersteun bij het (her)vinden van een loopbaanperspectief dat voor jou zowel inspirerend als haalbaar is.

 

Van plan naar werkelijkheid

Tenslotte begeleid ik je bij het zetten van de nodige stappen om in de loop van het re-integratietraject dit perspectief om te zetten in een concrete realiteit.