Over Ineke

Ineke Schaper (1956)

Studie Nederlands,  loopbaanbegeleider, Senior coach en trainer op het gebied van persoonlijke groei en bewustwording;
lid Noloc (Vereniging voor loopbaan professionals), gecertificeerd Transformational Presence Coach, gelicenseerd Avatar Master
Auteur boek ‘Doen vanuit Zijn – Baan je eigen weg in het veld van onbegrensde mogelijkheden’.

 

 

Zijn en Doen

Afwisselend heb ik periodes in mijn leven gekend waarin ik studeerde en carrière maakte, en periodes waarin ik mijn aandacht vooral richtte op mijn persoonlijke groei en bewustwording. Lange tijd vond ik het moeilijk om het een met het ander te combineren. Meer en meer vind ik nu een evenwicht, tussen het richten van mijn blik naar binnen en naar buiten, tussen ‘zijn’ en ‘doen’, met als motto: ‘Liefde is overal’.

Mijn werk is mijn meditatie, het houdt mij alert en in contact met mijn eigen verlangen om mijn hoogste potentieel te ontwikkelen en mijn eigen, unieke bijdrage te leveren aan onze samenleving.

 

Mijn werk als coach en trainer

In mijn werk als trainer en coach ondersteun ik andere mensen om vanuit een dynamisch evenwicht tussen ‘doen’ en ‘zijn’ hun eigen weg te vinden en hun doelen te realiseren. Ik deel graag mijn levenservaring met hen, om hen zowel persoonlijk als professioneel als spiritueel te helpen groeien.

Ik ondersteun hen om meer en meer een mens te worden uit één stuk: iemand die stevig met zijn beide benen op de grond staat en zijn dromen waar maakt, in verbinding met de wereld om zich heen.

Ik help mensen om uitdrukking te geven aan wat er bij hen van binnenuit naar buiten wil komen en zich daarbij te laten leiden door hun inspiratie en intuïtie.

Ik ondersteun hen om gebruik te maken van alles wat er op hun pad komt in voor- en tegenspoed en zich te laten leiden door synchroniciteiten en andere aanwijzingen, zoals bijvoorbeeld in dromen of plotselinge inzichten, die hen op het spoor brengen van wat er wil gebeuren.

Ik help hen om te voelen en te ervaren wat zij liever niet mee willen maken. Door hun bereidheid om te ervaren wat zij liever niet willen voelen, worden zij een magneet voor het aantrekken van de juiste mensen en de juiste omstandigheden om vorm te kunnen geven aan hun diepste wensen en verlangens. De vormen die op deze manier ontstaan zijn nieuw en vaak een verrassing, zowel voor de persoon zelf als voor anderen. Ze zijn afgestemd op en staan in dienst van het grotere geheel en wat zich daarbinnen wil ontvouwen. Dit is leven vanuit het Zijns-perspectief, een nieuwe levensstijl, die ik uitdraag in mijn werk als coach en trainer.

 

Kenmerken van mijn begeleiding

Het effect van mijn coaching en training werkt door op diepere lagen bij mensen, op het niveau van hun overtuigingen, de persoonlijkheid en wie zij in diepste wezen zijn.
Kernwoorden daarbij zijn bezieling, zingeving, authenticiteit, vitaliteit, succes en voldoening.

Mijn begeleiding is:

 • zowel proces- als resultaatgericht
 • professioneel, doelgericht, met zorg, aandacht, waardering en respect
  voor (het proces van) de cliënt
 • praktisch en inspirerend
 • gericht op fundamentele en structurele veranderingen, waardoor terugval
  (bijv. naar een uitkeringssituatie) wordt voorkomen
 • integer: ik laat me leiden door het belang van de cliënt en van de
  opdrachtgever of andere betrokkenen; ik ben me bewust van het spanningsveld dat daarbij kan ontstaan. Door open communicatie en een visie die tegengestelde
  belangen overstijgt, weet ik ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen goed
  te behartigen.

 

In actie komen vanuit je essentie

Iemand ondersteunen om uitdrukking te geven aan authentieke impulsen, die niet worden ingegeven door angst, door een behoefte aan goedkeuring of door verzet, dat is mijn kwaliteit. Authentieke impulsen komen voort uit een heldere kijk op de realiteit en zijn geïnspireerd door eigen, unieke verlangens en talenten.

 

Schaper Vizie

De naam van mijn praktijk is Schaper Vizie.
De Z in het woord Vizie staat voor de begrippen Zien, Zen, Zin en Zijn. Deze vier begrippen vormen een rode draad in mijn visie en mijn coaching en training.

Ik maak deel uit van een groot netwerk van mensen die vanuit een vergelijkbare visie werken. Het zijn allen professionals, ieder op hun eigen vakgebied.

Curriculum Vitae