Outplacement

 

Aankomend ontslag

Mensen die te maken hebben met aankomend ontslag als gevolg van een faillissement, een fusie of re-organisatie, krijgen vaak een outplacementtraject aangeboden. Ook kan het nodig zijn om de arbeidsovereenkomst te beëindigen als gevolg van een verandering in het karakter van de organisatie en/of van de doelstellingen van de medewerk(st)er.
Dit traject wordt meestal vergoed door de (ex-)werkgever.

Een gemiddeld outplacementtraject duurt negen maanden tot een jaar. Als het nodig is, wordt begeleiding van andere deskundigen ingeroepen. Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van jobfinding.

Tijdens een intakegesprek brengen we in kaart wat jouw wensen zijn op het gebied van werk. Vragen als ‘Wat geeft jou energie? Wanneer ben jij in je element? Wat wil je echt? Wat heb jij nodig om succesvol te zijn in je werk?’ vormen daarbij een goede leidraad.
Vervolgens maken we een plan, met afspraken over een outplacementtraject op maat, waarin ik je ondersteun bij het (her)vinden van een loopbaanperspectief dat voor jou zowel inspirerend als haalbaar is.
Tenslotte begeleid ik je bij het zetten van de nodige stappen om dit perspectief om te zetten in een concrete realiteit.

 

Crisis als kans

Outplacement is gericht op een duidelijk resultaat in de vorm van passend, ander werk. Door een dergelijk traject zorgvuldig, op maat en resultaatgericht te begeleiden, kan iets wat aanvankelijk een crisis veroorzaakte, resulteren in nieuwe kansen en een nieuwe start.

Rouwverwerking maakt vaak een belangrijk onderdeel uit van het traject.
Zolang je nog niet in het reine bent met de ontstane situatie, het verlies van je baan, kunnen allerlei onverwerkte emoties – verdriet, boosheid, gevoelens van teleurstelling, je niet gezien en niet gewaardeerd voelen – een helder zicht op nieuwe mogelijkheden vertroebelen en je zelfvertrouwen ondermijnen.
Pas als je je zelf weer meester voelt over de situatie waarin je verkeert, kun je doelgerichte stappen zetten in de richting van de door jouw gewenste werksituatie.