Levenscoaching

 

Ben je op zoek naar antwoorden op levensvragen? Naar grotere persoonlijke effectiviteit? Naar meer vervulling in verschillende levenssituaties, zoals werk, relaties en gezin, gezondheid en wonen?

 

Levenscoaching

Til elk probleem, alles wat jij als een beperking ervaart, naar een ander plan en wees verrast over het resultaat.

Dat is waar Doen vanuit Zijn over gaat. Dat is ook waar mijn coaching over gaat. Het gaat niet over het fixen van problemen, maar over helder kijken, onderzoeken, voelen en ervaren – met een houding van verwondering en nieuwsgierigheid. Dan wordt je leven een ontdekkingsreis en kan een antwoord, een nieuw inzicht, een oplossing of een nieuw perspectief in een moeilijke of uitdagende situatie als vanzelf naar je toe komen. Je weet van binnenuit wat je te doen staat of wat je juist niet (meer) moet doen. Je leeft je bestemming!

 

Innerlijk leiderschap

Doen vanuit Zijn gaat over innerlijk leiderschap en van daaruit je doelen helder krijgen en realiseren, in verbinding met de wereld om je heen. Ik maak daarbij onder andere gebruik van een door mijzelf ontwikkelde coachmethode, de Geluksmatrix. Dit is een (coach)methode die uitgaat van wat iemand in het hier en nu als een belemmering ervaart om persoonlijke doelen te bereiken. Door je aandacht naar binnen te brengen en te onderzoeken, te voelen en ervaren wat er in je leeft, kan gestagneerde energie weer gaan stromen.

Zo staat Doen vanuit Zijn voor alles wat je doet om je doelen te realiseren en voor de energie waarmee je dat doet. Als de energie stroomt, klopt de vorm die er uit ontstaat. Als de energie stagneert, brokkelen bestaande vormen af en het ontstaan van nieuwe vormen vlot niet. In plaats van verbonden, voelen we ons afgescheiden en we bereiken niet wat we willen.

Meestal gaan we dan sleutelen aan de vormen. We gooien er nog een schepje bovenop, gaan (nog) harder werken, het ‘anders en beter’ doen (uiterlijk en presentatie, inrichting, nieuwe relaties en contacten, herziene afspraken, nieuwe producten, operaties, strategieën) terwijl het veel effectiever en constructiever is om eerst de energie weer te laten stromen. Dat betekent pas op de plaats maken, even gas terug nemen en ervaren wat de stagnatie van energie veroorzaakt. Vaak wijst de nieuwe vorm zich daarna vanzelf. We voelen ons weer verbonden, het leven stroomt weer.

 

Uit je comfortzone

De nieuwe vorm die zich aandient, en die je een stap dichter bij het waarmaken van je dromen brengt, is vaak een vorm die je uitdaagt om uit je comfortzone te stappen en op een nieuwe manier in actie te komen, in verbinding met jezelf en met de wereld om je heen. Dat wordt je nieuwe uitdaging!!

Ik ondersteun je om meer en meer een mens te worden uit één stuk: iemand die stevig met zijn beide benen op de grond staat en zijn dromen waar maakt.

De aanleiding om een beroep te doen op persoonlijke coaching kan van alles zijn:
– het verlies van een baan of de dood van een geliefde
– een crisis in een relatie of in de persoonlijke sfeer
– geen ‘nee’ durven zeggen
– moeite om te kunnen ontspannen
– gevoelens van doelloosheid en zinloosheid
– gevoelens van eenzaamheid, angst of depressie
– geen keuzes kunnen maken
– geen succes ervaren op het gebied of de gebieden waarop jij succesvol wilt zijn

Door de vragen die ik stel, kom je vanzelf bij de essentie van wat je bezighoudt. Daar liggen ook de antwoorden en inzichten in jou zelf te wachten. Die antwoorden zitten niet in je hoofd, in je denken. Er is veel meer mogelijk dan je denkt. Je kunt veel meer dan je denkt. Het is ons eigen denken waarmee we onszelf beperkingen opleggen.

 

Acceptatie als sleutel

De sleutel tot verandering is gebaseerd op de acceptatie van wat hier-en-nu is. Die sleutel ligt altijd vlak voor onze neus, maar we hebben de neiging om hem ergens anders te zoeken, bij anderen, of bij de omstandigheden, waarvan we vinden dat die zouden moeten veranderen.

Ik ondersteun je om in plaats daarvan je aandacht op een milde en onderzoekende manier naar binnen te richten, en te ervaren wat zich aandient. Belemmeringen kunnen daardoor oplossen, je krijgt de beschikking over een grotere hoeveelheid vrije aandacht en over nieuwe levensenergie. Je krijgt vanzelf een frissere kijk op de realiteit, die niet vertroebeld is door eigen (voor)oordelen en onverwerkte emoties.

 

Zo binnen, zo buiten

Op deze manier komt de verandering in je leven van binnenuit, vanuit je eigen kern. Het vermogen om doelbewust vorm te geven aan je eigen werkelijkheid zal sterk toenemen, en daarmee de kwaliteit van je leven en werken. Innerlijk en uiterlijk leiderschap gaan dan hand in hand.

Mindfulness en acceptatie kunnen je helpen om depressie, angst of paniek te overwinnen, emotionele pijn te transformeren en jezelf te bevrijden van negatief denken en zelfkritiek. Belemmerende overtuigingen kun je vervangen door behulpzame overtuigingen.
Ik schep de stilte en ruimte waarin dit kan gebeuren.
Van daaruit zal je meer en meer contact kunnen maken met de stilte en ruimte in jezelf en nieuwe, uiterlijke omstandigheden kunnen creëren die een betere afspiegeling vormen van wie je werkelijk bent.