Leren van de natuur, in de natuur

Een tweedaagse, ervaringsgerichte training

De natuur zit vol waardevolle patronen en wetmatigheden. Patronen die ons een nieuw perspectief geven op ons eigen leven, onze manier van denken, communiceren en functioneren. In de natuur hangt alles met alles samen. Er is voortdurend sprake van dynamiek en verandering in cyclische processen – seizoenen, getijden, het ritme van dag en nacht. Kleine veranderingen kunnen grote consequenties hebben en telkens opnieuw wordt weer gezocht naar een dynamische balans.

Processen in de natuur gaan over optimaal resultaat met zo weinig mogelijk inspanning. Natuur gaat niet over winst of winnen, maar over optimale groei, natuurlijke grootte. In de natuur is niets gehecht aan het resultaat.

In deze tweedaagse training wordt een vertaalslag gemaakt naar je eigen leven op basis van deze lessen uit de natuur. Net als de natuur worden ook wij uitgedaagd om veerkrachtig te zijn en om bij veranderende omstandigheden een weg te vinden naar een nieuw systeem met evenwicht. Dergelijke processen vragen tijd, aandacht, energie.

Door deze training ga je meer rust en minder stress ervaren, je krijgt een groter gevoel van zelfvertrouwen en zelfbeschikking, meer focus door een grotere beheersing over je aandacht, een nieuwe en ruimere kijk op jezelf en jouw leven. Met de natuur als spiegel, ontdek je hoe je in contact komt met je grootste potentieel en steeds weer opnieuw een stroom kunt ervaren waarin het leven zich moeiteloos ontvouwt, terwijl jij je doelen realiseert van binnenuit.